Base de données des projets

Geschichte vum Duerf

Kultrun asbl
/fr/projets/geschichte-vum-duerf

KlimBera

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/klimbera

Mysteriespill: Den Doud a sengen Äerm

Festcomité 700 Joër Mäerteskierch Simmer asbl
/fr/projets/mysteriespill-den-doud-sengen-aerm

Babel. Un mot, un geste

Mierscher Kulturhaus a.s.b.l.
/fr/projets/babel-un-mot-un-geste

Préparation pour CultTrips 2

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/preparation-pour-culttrips-2

LINC 2017

GAL Eisleck
/fr/projets/linc-2017

D’une villa (romaine) à l’autre au pays des Trévires

D’Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl
/fr/projets/dune-villa-romaine-lautre-au-pays-des-trevires

ARmob

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/armob