Base de données des projets

Biergerbedeelegung: Käercher Entdeckungspad

Commune de Koerich
/fr/projets/biergerbedeelegung-kaercher-entdeckungspad

Fro de Bauer

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/fro-de-bauer

HistoSchool - Lokal Geschicht an der Schoul

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/histoschool-lokal-geschicht-der-schoul

WestTrails

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/westtrails

RIKO I - Regional Informatioun a Kommunikatioun

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/riko-i-regional-informatioun-kommunikatioun

Mam Vëlo am Westen

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/mam-velo-am-westen

Geschichte vum Duerf I

Kultrun asbl
/fr/projets/geschichte-vum-duerf-i

KlimBera

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/klimbera

Mysteriespill: Den Doud a sengen Äerm

Festcomité 700 Joër Mäerteskierch Simmer asbl
/fr/projets/mysteriespill-den-doud-sengen-aerm

Préparation pour CultTrips 2

GAL Lëtzebuerg West
/fr/projets/preparation-pour-culttrips-2

LINC 2017

GAL Eisleck
/fr/projets/linc-2017

D’une villa (romaine) à l’autre au pays des Trévires

D’Georges Kayser Altertumsfuerscher asbl
/fr/projets/dune-villa-romaine-lautre-au-pays-des-trevires