Aweiung vun der regionaler Energiekooperativ LEADER Lëtzebuerg West

26/07/2021

Déi éischt Photovoltaiksanlag vun der Kooperativ gouf zu Tënten installéiert.

De Grondstee fir d'Kooperativ gouf den 1. Oktober 2019 mam Ënnerschreiwe vun de Statuten. De Virstand sëtzt sech zesummen aus Vertrieder vun de LEADER Lëtzebuerg West Partnergemengen. D'Iddi vun enger regionaler Kooperativ war ursprénglech 2017 an den Aarbechtsgruppe vum LEADER-Projet "KlimBera" entstanen, an deenen d'Energieberoder vun deene 7 betraffene Gemengen (Garnech, Habscht, Helperknapp, Käerch, Mamer, Miersch a Stengefort) zesummekoumen.

Fir de Romain Schneider spigelt dëse Projet perfekt d'Grondprinzippie vun der LEADER-Initiativ erëm: de participative Gedanken, den innovative Charakter sinn d'Schlësselelementer vun dëser nei gegrënnter regionaler Kooperativ. De regionalen Aspekt vun dëser Genossenschaft encouragéiert d'Bierger, d'Gemengen a Betriber sech zesummenzedoen a gläichzäiteg eng nohalteg ländlech Entwécklung ze fërderen an de sozialen Zesummenhalt ze stäerken.

De Claude Turmes ass iwwerzeegt, dass Energiekooperativen eng grouss Chance sinn an der Energiewend deelzehuelen. D'Stroumproduktioun ass en demokratesche Prozess - et sinn d'Membere vun der Kooperativ, wou d'Projete selwer plangen an ëmsetzen - dofir profitéiert des Form vun der grénger Stroumproduktioun vun engem gënschtege, garantéierten Tarif.

Am Kader vum LEADER-Projekt (2017-2021) hat den EnergiPark vu Beckerich (en Expert um Gebitt vun der nohalteger Energie) 24 kommunal Gebaier analyséiert,  fir zesumme mat de Gemengen d'Diecher vun de Gebaier auszewielen, déi am beschten zu de Krittäre vun der Kooperativ passen.

Momentan si 4 Fotovoltaikanlagen un d'Stroumnetz ugeschloss ginn:

- Pompjeesbau zu Tënten (Helperknapp)

- Gebai vum Service technique Tënten (Helperknapp)

- Centre culturel Méisdref (Miersch)

- Atelier Service technique (Käerch)

weider 5 Installatioune sinn an der Planung:

- Schoulkomplex Brouch (Helperknapp)

- Jugendzentrum Hoen (Stengefort)

- Service technique Miersch

- Office social Miersch

- Mierscher Kulturhaus (Miersch)

Gläichzäiteg ass Kommunikatiounsmaterial (Rollup, Flyer, Comptoir, Internetsite) entwéckelt ginn, fir d'Konzept vun der Energiekooperativ der Ëffentlechkeet virzestellen. Besonnesch op der Internetsäit www.ecoop-west.lu bitt all déi néideg Informatiounen iwwert d'Funktiounsweis vun der Kooperativ an d'Krittäre fir Member ze ginn.

 D'regional Energiekooperativ riicht sech u Leit déi:

- sech aktiv wëllen un der Energiewend an der Regioun

- un enger ëmweltfrëndlecher Investitiounsméiglechkeet interesséiert sinn, bei där Geld, wat an de bestoende Projet fléisst, eng héich wirtschaftlech Plus-value bréngt

- léiwer an enger Gemeinschaft mat aneren Interesséierten aktiv sinn, amplaz eleng.

Momentan zielt d'Kooperativ 114 Kooperateuren, wou 4.180 Parten zu jee 100 € kaaft hunn. Fir d'Zukunft si weider Installatioune geplangt souwéi weider Analysen an anere Beräicher vun der nohalteger Energie wéi Biomass a Wandenergieanlagen.

De LEADER-Projet, wou dës Initiativ an d'Liewe geruff huet, huet 4 Joer gedauert a gouf mat engem Budget vun 42.000 € ënnerstëtzt (71% vun der EU und dem Ministère fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung a 29% vun der LEADER-Regioun Lëtzebuerg). D'Depensen emfaasse Gebäianalysen,  Avise vun Experten a Kommunikatiounskäschten.

Foto:
Aweiung vun der regionaler Energiekooperativ zu Tënten

© MA

Aktuelles